توجه: ‌این وبسایت در حال تست و توسعه است و داده های آن فعلا قابل اتکا نیستند.

وبسایت دیگری را جستجو کنید :بررسی وبسایت parsijoo.ir بر اساس لاگ اسکریپت


آخرین رتبه روزانه
13
ميانگين بازديدها در ماه جاری
17829.0

درصد رشد رتبه روز جاری نسبت به روز قبل

نسبت بازديدها به بازديدكنندگان در ماه جاری
5943

بررسی وبسایت parsijoo.ir بر اساس لاگ شبکه


آخرین رتبه روزانه
28
ميانگين بازديدها در ماه جاری
99755.0

درصد رشد رتبه روز جاری نسبت به روز قبل

نسبت بازديدها به بازديدكنندگان در ماه جاری
1232

نمودار آمار بازدید ماهانه

.

نمودار آمار بازدید ماهانه

نمودار آمار بازدیدکننده ماهانه

نمودار رتبه ماهانه